Saveti bolesnicima

OBAVEŠTENJE:

Pročitajte Uredbe koje utvrđuju uslove za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, kojima se ELEKTRIČNA ENERGIJA NEĆE ISKLJUČIVATI zbog zdravstvenog stanja, kao i obrasce koje za sticanje statusa treba popuniti.

Za sve nedoumice oko popunjavanja formulara možete se obratiti gospođi Ljubici Dajč.

NAPOMENA: ova uredba pacijente NE OSLOBAĐA obaveze plaćanja utrošene električne energije, samo im omogućava da, ukoliko slučajno nisu platili račun-struja neće biti isključena.

VI STICANJE STATUSA ENERGETSKI UGROŽENOG KUPCA ZBOG ZDRAVSTVENOG STANJA

Član 20

Zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca iz člana 8. ove uredbe podnosi se organu jedinice lokalne samouprave, u mestu prebivališta, odnosno boravišta, na obrascu ZEUK2, koji se objavljuje na internet stranici Ministarstva i na internet stranici jedinica lokalne samouprave.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o imenu i prezimenu, jedinstvenom matičnom broju građana i adresi prebivališta, odnosno boravišta, podnosioca zahteva i članova njegovog domaćinstva.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se izveštaj lekara o korišćenju medicinskih aparata ili uređaja neophodnih za održavanje zdravlja, za čiji rad je neophodno napajanje iz elektrodistributivne mreže, ugovor o snabdevanju, odnosno poslednji račun za isporučenu električnu energiju.

U slučaju da podnosilac zahteva iz stava 1. ovog člana nema ugovor o snabdevanju električnom energijom, odnosno ukoliko račun ne glasi na njegovo ime, uz zahtev se prilaže ugovor, javna isprava ili drugi dokument kojim se dokazuje po kom pravnom osnovu domaćinstvo boravi u stambenoj jedinici u kojoj je kupac po ugovoru o snabdevanju električnom energijom drugo lice (ugovor o zakupu stana, odluka suda i sl.).

Član 21

Po podnetom zahtevu iz člana 20. stav 1. ove uredbe, a na osnovu činjenica utvrđenih u postupku, organ jedinice lokalne samouprave, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, odlučuje po zahtevu ugroženog kupca iz člana 8. ove uredbe.

Rešenje kojim se usvaja zahtev iz člana 20. stav 1. ove uredbe sadrži, pored elemenata propisanih zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, podatke o ED broju i roku važenja rešenja.

Rešenje iz stava 2. ovog člana, pored podnosioca zahteva iz člana 20. stav 1. ove uredbe, dostavlja se i snabdevaču električnom energijom bez odlaganja.

Rešenje iz stava 2. ovog člana donosi se sa rokom važenja dve godine od dana izdavanja i može se produžiti na zahtev energetski ugroženog kupca iz člana 8. ove uredbe, ako je predlog za korišćenje medicinskih aparata ili uređaja dat i u medicinskoj dokumentaciji koja se prilaže zahtevu za produženje.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba opštinskom, odnosno gradskom veću.

Na osnovu stečenog statusa energetski ugroženog kupca, domaćinstvo iz člana 8. ove uredbe zaštićeno je od obustave isporuke električne energije zbog neizvršenih obaveza iz ugovora o snabdevanju
Prof. dr sci. med. Svetlana Kašiković-Lečić

KORISNA NAPOMENA: Svaki pacijent iz Srbije koji se obrati Udruženju za stručno mišljenje o svojoj bolesti treba da bude obavešten da može da dođe u Institut na konsultativni pregled.

Ako nema uput, treba da plati pregled 3600 dinara.

Na pregled treba da ponese svoju celokupnu dokumentaciju (izveštaje o plućnoj bolesti, nalaze plućne funkcije,RTG i CT snimke pluća i izveštaje o pridruženim bolestima) i da se najavi nekoliko dana ranije, npr. na moj službeni telefon: 066 880 5156 (najbolje da pošalje poruku).

Zakazivanje pregleda kod Komisije za granulomatozne i intersticijumske bolesti pluća se vrši preko tehničara Sime Ruvarca na telefon 066 880 5732.


Tekstovi u nastavku stranice mogu dati neke savete u olakšavanju života sa plućnom fibrozom (PF).

Tekstove možete pročitati klikom na linkove ili ih snimiti na Vaš računar klikom na link desnim tatserom miša i biranjem opcije Save as...