Pomozite Udruženju

I naše Udruženje, kao i sva ostala, je neprofitna i nevladina organizacija. Zbog toga smo primorani da potrebna sredstva za rad i aktivnosti Udruženja obezbeđujemo od naših donatora. Za uzvrat odužićemo se našim donatorima tako što ćemo na svim štampanim materijalima, kao i na našem sajtu štampati njihov logo koji će ujedno biti i link za ulaz na njihov sajt. Kako je rad Udruženja potpuno transparentan svaki donator može tražiti izveštaj o utrošku doniranih sredstava.
Tekući račun Udruženja je: 265-2010310007935-18 kod Raiffeisen banke.