Pitanja pacijenata i odgovori lekara

01.02.2023.

Pitanje: Da li możemo da se obratimo udrużenju za stručno mišljenje o bolesti?


Odgovor lekara: Prof. dr sci. med. Svetlana Kašiković-Lečić

Svaki pacijent iz Srbije koji se obrati Udruženju za stručno mišljenje o svojoj bolesti treba da bude obavešten da može da dođe u Institut na konsultativni pregled.

Ako nema uput, treba da plati pregled 3600 dinara.

Na pregled treba da ponese svoju celokupnu dokumentaciju (izveštaje o plućnoj bolesti, nalaze plućne funkcije,RTG i CT snimke pluća i izveštaje o pridruženim bolestima) i da se najavi nekoliko dana ranije, npr. na moj službeni telefon: 066 880 5156 (najbolje da pošalje poruku).

Zakazivanje pregleda kod Komisije za granulomatozne i intersticijumske bolesti pluća se vrši preko tehničara Sime Ruvarca na telefon 066 880 5732.