O udruženju

Udruženje je osnovano na inicijativu prof. dr. sci. med. Svetlane Kašiković Lečić sa Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Udruženje je osnovano kao neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i aktivnosti u oblasti unapređivanja zaštite i edukacije pacijenata obolelih od plućne fibroze, članova njihovih porodica i drugih zainteresovanih lica, koji se pojedinačno ne bi mogli ostvariti.

U ostvarivanju ciljeva zbog kojih je osnovano Udruženje će ostvarivati sledeće aktivnosti za pacijente obolele od plućne fibroze:

* unapređivanje lečenja i zaštite pacijenata
* edukacija pacijenata i njihovih porodica
* organizovanje okupljanja pacijenata
* organizovanje aktivnosti pacijenata
* organizovanje savetovanja, seminara...
* organizovanje stručnih skupova
* prikupljanje naučne i stručne literature
* obrađivanje naučne i stručne literature
* objavljivanje letaka, knjiga i drugih publikacija
* saradnja sa timovima iz inostranstva
* organizovanje stručnjaka i doktora za rad na edukaciji

Osnivački akti Udruženja

Osnivački akti Udruženja se nalaze na linkovima ispod. Dokumenti su u .pdf formatu.

1. Osnivački akt

2. Potvrda o izvršenoj registraciji

3. Rešenje o upisu u registar udruženja

4. Statut udruženja

5. Zastupnici udruženja

6. Promena zastupnika udruženja

7. Promena adrese udruženja

8. Promena statuta udruženja

9. Novi statut udruženja

10. Izveštaj o radu udruženja za 2022. godinu

11. Promena zastupnika udruženja

12. Promena statuta udruženja