O udruženju

Udruženje je osnovano na inicijativu prof. dr. sci. med. Svetlane Kašiković Lečić sa Instituta za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici.

Udruženje je osnovano kao neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i aktivnosti u oblasti unapređivanja zaštite i edukacije pacijenata obolelih od plućne fibroze, članova njihovih porodica i drugih zainteresovanih lica, koji se pojedinačno ne bi mogli ostvariti.

U ostvarivanju ciljeva zbog kojih je osnovano Udruženje će ostvarivati sledeće aktivnosti za pacijente obolele od plućne fibroze:

- unapređivanje lečenja i zaštite pacijenata
- edukacija pacijenata i njihovih porodica
- organizovanje aktivnosti okupljanja pacijenata
- prikupljanje i obrađivanje naučne i stručne literature
- organizovanje stručnih skupova, savetovanja, seminara, itd...
- objavljivanje letaka, knjiga i drugih publikacija
- organizovanje stručnjaka i doktora za rad na edukaciji
- saradnja sa timovima iz inostranstva

Osnivački akti Udruženja

Osnivački akti Udruženja se nalaze na linkovima ispod. Dokumenti su u .pdf formatu.

1. Osnivački akt

2. Potvrda o izvršenoj registraciji

3. Rešenje o upisu u registar udruženja

4. Statut Udruženja

5. Zastupnici Udruženja