O plućnoj fibrozi (PF)

Tekstovi u nastavku stranice mogu pomoći o uopznavanju i životu sa plućnom fibrozom (PF).

Tekstovi su većinom na engleskom jeziku, a radi se na prevođenju i postavljanju tekstova na srpskom jeziku.

Tekstove možete pročitati klikom na linkove ili ih snimiti na Vaš računar klikom na link desnim tatserom miša i biranjem opcije Save as...

NOVO - Bilten objašnjava šta je IPF, kako može da se dijagnostikuje, kako se leči i njom upravlja.pdf

Kriobiopsija u dijagnostici IPF.pdf
Idiopatska plućna fibroza.pdf
What is IPF. pdf
IPF handbook.pdf
A guide to living with Idiopathic Pulmonary Fibrosis.pdf
European IPF - patient charter.pdf