Kontakt

Adresa Udruženja: Nikole Tesle 42, 21000 Novi Sad

Osobe za kontakt:

Web stranica: www.supf.rs

e-mail: udruzenjepf@gmail.com