Kontakt

Adresa Udruženja: Stevana Branovačkog 1 (prizemlje, stan broj 1), 21000 Novi Sad

Web stranica: www.supf.rs

E-mail: udruzenjepf@gmail.com

Osobe za kontakt:
Ljubica Dajč, mob. tel.: 063 560 086
Iva Dundjerović, mob. tel.: 061 199 51 09