Udruženje pacijenata Srbije sa plućnom fibrozom je osnovano kao neprofitna, nevladina i nestranačka organizacija radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i aktivnosti u oblasti unapređivanja zaštite i edukacije pacijenata obolelih od plućne fibroze, članova njihovih porodica i drugih zainteresovanih lica, koji se pojedinačno ne bi mogli ostvariti.Postanite i Vi član Udruženja

Jednostavnim popunjavanjem PRISTUPNICE ili pozivom na kontakt telefone postanite i Vi član udruženja jer zajedno smo jači.

zajedno


Postavite pitanje lekarima Instituta za plućne bolesti Vojvodine

Postavite Vaše pitanje lekarima. Sva korisna pitanja i odgovori biće postavljena i na sajtu i biće dostupna svim korisnicima.

doktor


"COVID-19"

"U današnje vreme kad smo okruženi virusima i bakterijama, jedan poseban virus nam je promenio živote..."UDRUŽENJE SE ZALAŽE ZA:

Inovativne terapije

Najnovije terapije dostupne svima kojima su potrebne u saglasnosti sa lekarskom komisijom.

Prava pacijenata

Unapređivanje zaštite pacijenata. Edukacija pacijenata. Savetovanje.

Prevenciju

Ključ rešanja svakog velikog problema je prevencija, odnosno sprečavanje da problem postane velik.

O plućnoj fibrozi

Detaljnije o plućnoj fibrozi.

Pomozite udruženju

Svaka pomoć je dobrodošla.

Događanja

Aktuelna i buduća događanja.

Pitajte članove

Pitajte članove udruženja.

Pitajte lekare

Postavite svoje pitanje preko e-mail-a lekarima.

Pitanja i odgovori

Odgovori lekara.

Plućna rehabilitacija

Korisne informacije o plućnoj rehabilitaciji.

Terapija kiseonikom

Detaljnije o terapiji kiseonikom.

Saveti bolesnicima

Korisni saveti za život sa PF.

Zanimljivosti

Vedrija strana života.